AKADEMİK

Bilimsel Yayınlar - Çalışmalar

Makaleler

A Study on the Office Lighting in Educational Buildings (Eğitim Binalarında Ofis Aydınlatması Üzerine Bir Çalışma) – 1st International Technology Sciences and Design Symposium – Giresun

Effect of LED Light on Seed Germination of Basil – The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants – Antalya

Aydınlatmada Kullanılan Floresan Lambalar İle LED Armatürlerin Karşılaştırılması – 6.International Vocational Schools Symposium UMYOS 2017 Bosna Hersek

Dersliklerin Aydınlık Seviyelerinin Belirlenmesi ve Standartlarla Karşılaştırılması – 6.International Vocational Schools Symposium UMYOS 2017 Bosna Hersek

Derslik ve Laboratuvarlarda Enerji Kalitesinin Belirlenmesi İçin Harmonik Analizinin Yapılması – 6.International Vocational Schools Symposium UMYOS 2017 Bosna Hersek

Sıcak Beyaz (Sarı) Renkli LED ile Kurutmanın Fındığın (Corylus avellana L.) Kuruma Karakteristiklerine Etkisi – Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Elektrik Tesislerinde Hızlı Fourier Dönüşümü ile Harmonik Analizinin Yapılması – Yüksek Lisans Tezi – Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü